Měsíční plán akcí

 

 

 

 

V měsíci prosinci nás čeká :

 

2.12. v sobotu v 9,30 hod. vystoupení skupinky předškolních

dětí na Vítání občánků

 

5.12. v úterý od 9,00 hod. Mikulášská nadílka v MŠ

 

8.12. v pátek dopoledne fotografování dětí „ZIMA“

 

9.12. v sobotu v 10,00 hod.

Vystoupení předškolních dětí na „Vánočním jarmarku“    

v sokolovně. Prodej vánočních výrobků dětí .

 

18.12. v pondělí dopoledne Divadlo

„ Putování za vánoční hvězdou“ v Němčicích n/H.

 

18.12. v pondělí v 15,30 hod.

Přátelské posezení u vánočního

stromečku“ u Žabiček ve 3.třídě

 

19.12. v úterý v 15,30 hod.

Přátelské posezení u vánočního

stromečku“ u Včeliček ve 2.třídě

 

20.12. ve středu v 15,30 hod.

Přátelské posezení u vánočního

stromečku“ u Broučků v 1.třídě

 

*****