Kroužky a aktivity

Cvičení rodičů s dětmi

Lektor - Petra Ježová, DiS., učitelka MŠ

 

Realizace - děti ze třídy Žabiček, Broučků, event.ze Čtyřlístku ve věku 2-4

Probíhá - ve třídě Včeliček každé sudé úterý 15,45 – 16,45 hod.

Úplata - 0

 

 

 

Miniškolička

Lektor - Bc.Ivana Kučerová, učitelka MŠ

 

Realizace - výběr předškolních dětí a děti s OŠD ( s doprovodem rodiče)

Probíhá - v lichém týdnu ve čtvrtek 15,45 – 16,45 hodin ve třídě Včeliček

Úplata - 0

 

 

 

Čtyřlístek

Lektor - Bc.Jana Stružková a Bc.Veronika Šmídová, učitelky MŠ

 

Realizace - přihlášené děti ve věku 2-4 roky, které ještě nenavštěvují MŠ

Probíhá - každé liché úterý v době od 15,45 do 16,45 hodin ve třídě Žabiček

Úplata - 0

 

 

 

Divadlo - Němčice nad Hanou – jedenkrát za měsíc (rozpis je vyvěšený v hale MŠ)

I.pololetí : 19.10., 16.11., 14.12.

 

- přihlášené Včeličky a starší děti ze třídy Broučků