Třídy MŠ

      Třída ,,ŽABIČEK"

se zaměřením na:

- zvládnutí adaptace dětí, odloučení od rodiny

- poskytnutí pocitu bezpečí, jistoty, lásky

- zvládnutí hygienických a sebeobslužných dovedností a návyků

zapsáno 17.dětí 2,2. - 4.letých

učitelky : Bc.Šmídová Veronika, Bodrogiová Monika, DiS.

asistentka pedagoga: Kateřina Příbramská

chůva: Veronika Látalová

provozní pracovnice : Eva Pospíšilová

 

        Třída ,,BROUČKŮ"

se zaměřením na:

- získání samostatnosti 

- adaptovat nové děti  na kolektiv stejně starých vrstevníků 

- rozvíjení schopností, dovedností, poznatků 

- upevňování získaných hygienických a sebeobslužných návyků a pravidel chování.

zapsáno 24.dětí 3,6. – 5.ti letých

učitelky : Bc.Jana Stružková, Mgr.Piňosová Zdeňka

provozní pracovnice : Dobešová Renata

 

    Třída ,,VČELIČEK"

 

se zaměřením na:

- vztahy mezi dětmi, respektování třídních pravidel

- co největší podporu samostatnosti a zautomatizování již získaných návyků

- silnější a stabilnější pocit důvěry ve vlastní schopnosti, možnosti a síly

U dětí předškolních se p.učitelky zaměřují na prohloubení a upevnění všech dovedností, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup dětí do základní školy.

zapsáno 28.dětí 5.-7.letých z toho 27. předškolních a z nich je 8.děti s OŠD.

učitelky : Bc.Kučerová Ivana, Ježová Petra

asistentka pedagoga: Bodrogiová Monika, DiS.

provozní pracovnice : Krátká Renata