Diskusní téma: Úvod

Datum: 07.11.2017

Vložil: Ředitelka

Titulek: Poděkování

Děkuji všem organizátorům a aktérům Strašidelné stezky za přípravu a provedení samotné akce. Velké poděkování patří zejména paní Urbankové a Látalové a jejich rodinám a samozřejmě ostatním členkám výboru SRPDŠ. Moc si vaší aktivity vážím. Odměnou vám je jistě hodně spokojených dětí a rodičů, kterým touto cestou děkuji za účast.
Ať vás elán a chuť neopouští v další činnosti. Hodně dalších vydařených akcí vám přeje a ještě jednou moc děkuje Zdeňka Piňosová.

Zpět na diskuzi