GDPR

 

 
Oznámení kontaktních údajů na pověřence
 
 
Identifikace správce:  Mateřská škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
 
Označení pověřence:  Pavlína Rösslerová
 
Kontaktní údaje na pověřence: e-mail gdpr@hanackyvenkov.cz