ID školky

Název školy:

Mateřská škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace

sídlo:

Zámecká 348, 798 07  Brodek u Prostějova

právní forma:

příspěvková organizace

IČ:

750 21 277

telefon:

582 370 236

e-mail:

ms.brodekpv@centrum.cz

www stránky:

www.msbrodekupv.webnode.cz

Zřizovatel školy:

Městys Brodek u Prostějova

IČ:

00 288 063

sídlo:

Císařská 39, 798 07  Brodek u Prostějova

Ředitelka:

Mgr. Zdeňka Piňosová

Datum zápisu do rejstříku škol:

01.01.2005

Celková kapacita školy a jejich součástí:

73 dětí

počet tříd:

3

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školních zařízení:

1. mateřská škola 348 a mateřská škola 370

2. školní jídelna – výdejna 348 a školní jídelna - výdejna 370

Počet zaměstnanců:

11

- ředitelka, 5 učitelek, 2 asistentky pedagoga, chůva, školnice, 2 provozní pracovnice.

 

Mateřská škola je dvoupodlažní budova s bytovou nadstavbou – ta má samostatný vchod z druhé strany. Budova MŠ je podsklepená, zde se nachází sklady hraček a zahradního zařízení a plynová kotelna III. kategorie. Budova stojí uprostřed školní zahrady, která je oplocená.

MŠ bezprostředně sousedí s budovou lékárny a zdravotního střediska.

V každém podlaží se nachází jedna třída, herna, která slouží odpoledne jako lehárna, kuchyňka pro výdej stravy, kabinety, sociální zařízení dětí a zvlášť dospělých. V I. NP se dále nachází šatny dětí a zaměstnanců. Nově vybudované oddělení má samostatný vchod za zdravotním střediskem a je propojeno dveřmi do třídy v I.NP.

Ve II. NP se nachází ředitelna.