Hudební chvilka ve školce

03.11.2016 21:01

 

     Ve středu 21.9. za námi do mateřské školky přišla maminka od Nelinky Novákové ze třídy včeliček, tentokrát jen nepřivedla Nelinku do školky, ale zůstala s námi přes dopoledne. Paní Nováková si totiž přinesla dva kufry, které skrývaly tolik hudebních nástrojů, že některé jsme snad ani my paní učitelky ještě neviděly. Sešli jsme se společně ve třídě broučků a paní Nováková nás seznámila s nástroji exotickými a pro nás cizími, jako jsou konga, tamtamy, čínský vítr, vibrafon, kabasa, bič a další. Děti zkoušely pojmenovat známější hudební nástroje jako činely, bubínek, zvonkohru, hrkačku, píšťalku, rolničky a další. Paní Nováková rozbalila balík s mnoha paličkami různých velikostí a objemů a postupně nám ukázala, která palička ke kterému nástroji patří. Děti dostaly možnost půjčit si správnou paličku a zahrát si na jednotlivé nástroje, z počátku se styděly, ale nakonec se z nás stal jeden velký orchestr, dohromady se hrálo na tympány, xylofon, rolničky, různé hrkačky, kastaněty, rumba koule, velký buben, malé bubínky i velký gong. Děti se pěkně prostřídaly a trvalo hodnou chvíli, než se ve třídě opět rozhostilo ticho. Nejvíce se jim líbil čínským vítr, protože zní ještě dlouho po té, co už se na něj nehraje. Nakonec, zahrála paní Nováková na dva nástroje a děti otočené zády hádaly, který nástroj zazněl. Ještě celý týden děti vyráběly nebo kreslily roztodivné hudební nástroje, ty, které si zapamatovaly nebo samy vymýšlely úplně nové. 

—————

Zpět