Výlet do Plumlova 8. 12. 2016

03.01.2017 16:43

Ve čtvrtek 8. prosince jsme se s dětmi vydali na zámek do Plumlova. Dostali jsme za úkol vzít si s sebou jablíčko a malou svíčku, proto jsme byli velmi zvědaví, co nás tam čeká. Nejdříve jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina dětí zavítala do teplé místnosti, kde nás čekala výroba papírového andělíčka a posléze jsme využili své jablíčko se svíčkou. Děti dostaly sušené ovoce a želé, které si napíchaly na párátka a tím ozdobily jablíčko, do něj si s pomocí paní učitelek a děvčat z místní školy zasunuly svíčku a vznikl krásný, voňavý svícínek. Mezitím, co první skupina tvořila, druhá skupina dětí byla pozvána dovnitř zámku. Byla pro ně připravena prohlídka s paní kněžnou a její služebnou. Služebná měla spoustu práce s chystáním na Vánoce a ukazovala dětem, co všechno je potřeba nachystat, zároveň dětem ukázala, jaké byly v dřívějších dobách tradice a co znamenaly, jako například házení botou, věštění budoucnosti apod. Interiér zámku byl krásně vyzdoben a účinkující byly oblečení do dobových kostýmů. Prohlídka byla zakončena společným zpěvem koled a přáním příjemného prožití vánočních svátků. Posléze se skupiny vyměnily. Děti si přivezly spoustu krásných zážitků, jestlipak vám je vyprávěly? Bc. Jana Stružková, učitelka MŠ Brodek u Pv.

—————

Zpět