Platby

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/19 se bude úplata za předškolní vzdělání tzv."školné" opět platit bankovním převodem.

Zadejte si v bance trvalý příkaz od září do června(celkem 10 plateb).

Platby musí být provedeny vždy k 15. v měsíci.Výše školného je 250 kč měsíčně. Kdo z rodičů má zájem, může zaplatit školné jednorázově v září zasláním částky 2500 kč na účet školy nebo nadvakrát - v září 1000 kč za měsíc září, říjen, listopad, prosinec a v lednu 1500 kč za leden,únor,březen,květen a červen.

Předškolní děti  ,,školné" neplatí.

Děti s odkladem školní docházky ,,školné" platí.

Platbu zasílejte na:

číslo účtu: 181975025

kód banky: 0300

konstantní symbol: 0968

do poznámek: jméno dítěte