Provoz mateřské školy je od 6.30 - 16.15 hodin.

    

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ

 

 

6,30 - 9,45 dopolední blok:

příchod dětí do MŠ (Včeličky i Žabičky se schází do 7,00 hodin ve třídě Broučků );

spontánní  hry a činnosti dětí dle jejich zájmu a potřeb;

ranní kruh - vítací rituál, motivační rituál;

řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity;

 

od 8,45 hodin podávání přesnídávky;

didakticky zacílené činnosti - specifická forma pro předškolní vzdělávání přímo či nepřímo řízená, založená na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, činnosti probíhají v centrech aktivit v menší skupině nebo individuálně;

hygiena, příprava na pobyt venku;

 

9,45 - 11,45 pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování a sáňkování;

 

11,45 - 12,45 hygiena, o b ě d, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

 

 

12,45 - 16,15 odpolední blok :

literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby, ukolébavek);

o d p o č i n e k dětí,

 

od 13,30 hod. klidové aktivity nespících dětí; činnosti dětí na základě zjištění ze záznamových archů;

 

od 14,30 hod. individuální podávání odpolední svačiny;

hry a činnosti dle zájmu dětí, postupné rozcházení dětí;

od 15,30 Žabičky i Včeličky ve třídě Broučků


16,15 uzavření mateřské školy

 

 

PO CELÝ DEN JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM